Podklady pro dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nabízím podporu a vyhotovení podkladů pro dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Region působení: Praha-východ a okolí (jiné regiony lze po vzájemné domluvě).

OBLAST PODPORY A – ZATEPLENÍ

Pouze pro objekty, u kterých byla podána žádost o stavební povolení, nebo ohlášení stavby před 1.7.2013.

K žádosti je nutná:

  • Projektová dokumentace zachycující stávající a navrhovaný stav
  • PENB pro současný a navrhovaný stav vč. protokolů (nutné splnění předem daných energetických a tepelně-technických kritérií uvedených v podmínkách programu NZÚ)
  • Odborný dozor při provádění realizace vč. vyhotovení závěrečného posudku o provedeném opatření

OBLAST PODPORY C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

V případě kdy je žádána dotace na výměnu plynového kotle staršího 20 let musí obálka budovy splnit minimálně kategorii D 

Orientační ceny pro RD

Výpočet součinitele prostupu tepla obálky budovy 3.500 Kč+DPH

Orientační ceny pro RD (uznatelné náklady 25.000,- Kč)

  • Zaměření stávajícího stavu budovy: 3.000 Kč + DPH
  • Vyhotovení PENB pro stávající stav: 4.500 Kč + DPH
  • Konzultace možných opatření s investorem vč. vyhotovení PENB pro navrhovaný stav: 4.500 Kč + DPH
  • Projektová dokumentace: 15.000 Kč + DPH
  • Odborný dozor cca 5.000 Kč/měsíc (frekvence cca 2x – 3x měsíčně)
    vypracování závěrečného protokolu 5.000 Kč

Kontakt

Ing. Bouzek Ondřej

Na Ladech 224
Mukařov

Mobil: 777 139 686
E-mail: bouzek@znaleckesluzby.cz
IČO: 71583785
Datová schránka: cv7t8q7

Vytvořeno WebyOdHonzy  © 2022