Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Více informací ZDE

Průkazy energetické náročnosti budov

Nabízím vyhotovení PENB (průkazů energetické náročnosti budov)

PENB je povinný při prodeji, či pronájmu nemovitosti. Povinnost vyhotovení PENB je na straně prodávající strany (případně pronajímatele).

Region působení: Praha-východ a okolí (jiné regiony lze po vzájemné domluvě)

Seznam vhodných podkladů pro vyhotovení: projektová dokumentace, technické listy zařízení.

Cena za vyhotovení PENB

Rodinný dům – cena od 4.500,- Kč

Bytový dům, komerční objekt – cena od 10.000,- Kč

(výsledná cena za vyhotovení bude před potvrzením objednávky vyčíslena, cena se může lišit dle velikosti objektu, složitosti obálky, počtu vnitřních zón, atd…)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Termín prohlídky

Vždy do 1 týdne od potvrzení objednávky.

Termín vyhotovení

Do 2 týdnů od prohlídky (termíny se mohou lišit v závislosti na aktuálním vytížení a náročnosti objednávaného odhadu/posudku)

Znalecké posudky a odhady nemovitosti

Nabízím vyhotovení znaleckých posudku a odhadů nemovitostí

Region působení: Praha-východ a okolí (jiné regiony lze po vzájemné domluvě).

Seznam vhodných podkladů pro vyhotovení: Aktuální výpis LV, nabývací titul, kolaudační dokument, projektová dokumentace.

Cena za vyhotovení odhadu nemovitosti

Rodinný dům – cena od 7.000,- Kč

Bytová jednotka – cena od 6.000,- Kč

Nezastavěný pozemek – cena od 6.000,- Kč

Komerční objekt – cena od 10.000,- Kč

(Ceny jsou základní a mohou se lišit dle složitosti a příslušenství nemovitostí, cena bude pro každou zakázku předem individuálně stanovena.)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Termín místního šetření

Vždy do 1 týdne od potvrzení objednávky.

Termín vyhotovení

Do 2 týdnů od místního šetření (termíny se mohou lišit v závislosti na aktuálním vytížení a náročnosti objednávaného odhadu/posudku)

Cena za odhad vyhotovení znaleckého posudku nemovitosti

Rodinný dům – cena od 9.000,- Kč

Bytová jednotka – cena od 8.000,- Kč

Nezastavěný pozemek – cena od 7.000,- Kč

Komerční objekt – cena od 15.000,- Kč

(Ceny jsou základní a mohou se lišit dle složitosti a příslušenství nemovitostí, cena bude pro každou zakázku předem individuálně stanovena.)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Technický dozor investora

Nabízím provádění technického dozoru investora

Region působení: Praha-východ a okolí

Cena za služby TDI

Paušální sazba za zakázku: 5000,- Kč

Každá domluvená obhlídka staveniště vč. zápisu do stavebního deníku (min. 2x měsíčně): 1500,- Kč

(cena se může lišit dle individuální složitosti stavby a dojezdové vzdálenosti)

Technicko-hodnotová a energetická analýza nemovitosti

Proč?
Protože každá informace při prodeji, či nákupu nemovitosti je důležitá a má svoji cenu!

S nabízenou službou získáte základní přehled o nemovitosti, který Vám může ušetřit čas, peníze a starosti.

Technicko-hodnotová a energetická analýza nemovitosti zahrnuje:

 • Popis technického stavu nemovitosti vyhotovený autorizovanou osobou v oboru pozemních staveb.

 • Stanovení Ceny obvyklé a vyhodnocení rizik vč. kompletní metodiky vyhotovené soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí. (nejedná se pouhý „odhad nemovitosti zdarma“, běžně nabízený realitními kancelářemi!)

 • Popis nemovitosti z hlediska energetické náročnosti vyhotovený energetickým specialistou.

Prodáváte nemovitost? Pak získáte:

 • Důležitou informaci pro nastavení, či korekci prodejní ceny.
 • Upozornění na možné vady, se kterými je důležité seznámit kupujícího.
 • Rizika nemovitosti, která mohou komplikovat prodej nemovitosti a je vhodné řešit je včas.
 • Popis nemovitosti z hlediska energetické náročnosti, kdy lze silné stránky promítnout do vyšší kupní ceny a u slabých stránek předložit návrh vhodných stavebních úprav, což může urychlit jednání s kupujícím.
 • Rychlejší jednání se zájemci, kteří si mohou v předstihu prověřit, zda mají dostatek vlastních finančních zdrojů v případě koupě nemovitosti na úvěr.

 

Kupujete nemovitost? Pak získáte:

 • Základní technický popis a stav nemovitosti. Přehled prvků vyžadujících nutnou údržbu. Slouží jako základní přehled nutných investic v blízké budoucnosti.
 • Porovnání prodejní ceny s běžnou cenovou hladinou obdobných nemovitostí. Může sloužit jako podklad pro jednání o možné slevě.
 • V případě financování bankou přehled, zda máte dostatek vlastních finančních zdrojů.
 • Soubor rizik, která mohou komplikovat, či znemožnit nákup nemovitosti.
 • Upozornění na slabá místa z hlediska energetické náročnosti budovy a návrh vhodných opatření.

Cena vyhotovení

20 000,- Kč

Analýzu je za příplatek 10.000,- Kč možné rozšířit o inspekční prohlídku, která zahrnuje kompletní zdokumentování a popis stavu všech konstrukcí nemovitosti. Inspekční prohlídka slouží jako ochrana proti případným pozdějším reklamacím technického stavu nemovitosti ze strany kupujícího. V případě koupě nemovitosti pak jako podklad pro reklamaci skrytých vad zjištěných v době po podepsání kupní smlouvy.

Ceny jsou platné pro běžný rodinný dům s podlahovou plochou do 150 m2 a můžou se lišit v závislosti na technickém stavu nemovitosti. Ceny nezahrnují DPH.

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Více informací ZDE

Kontakt

Ing. Bouzek Ondřej

Na Ladech 224
Mukařov

Mobil: 777 139 686
E-mail: bouzek@znaleckesluzby.cz
IČO: 71583785
Datová schránka: cv7t8q7

Vytvořeno WebyOdHonzy  © 2022