Průkazy energetické náročnosti budov

Nabízím vyhotovení PENB (průkazů energetické náročnosti budov)

PENB je povinný při prodeji, či pronájmu nemovitosti. Povinnost vyhotovení PENB je na straně prodávající strany (případně pronajímatele).

Region působení: Praha-východ a okolí (jiné regiony lze po vzájemné domluvě)

Seznam vhodných podkladů pro vyhotovení: projektová dokumentace, technické listy zařízení.

Cena za vyhotovení PENB

Rodinný dům – cena od 4.500,- Kč

Bytový dům, komerční objekt – cena od 10.000,- Kč

(výsledná cena za vyhotovení bude před potvrzením objednávky vyčíslena, cena se může lišit dle velikosti objektu, složitosti obálky, počtu vnitřních zón, atd…)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Termín prohlídky

Vždy do 1 týdne od potvrzení objednávky.

Termín vyhotovení

Do 2 týdnů od prohlídky (termíny se mohou lišit v závislosti na aktuálním vytížení a náročnosti objednávaného odhadu/posudku)

Znalecké posudky a odhady nemovitosti

Nabízím vyhotovení znaleckých posudku a odhadů nemovitostí

Region působení: Praha-východ a okolí (jiné regiony lze po vzájemné domluvě).

Seznam vhodných podkladů pro vyhotovení: Aktuální výpis LV, nabývací titul, kolaudační dokument, projektová dokumentace.

Cena za vyhotovení odhadu nemovitosti

Rodinný dům – cena od 7.000,- Kč

Bytová jednotka – cena od 6.000,- Kč

Nezastavěný pozemek – cena od 6.000,- Kč

Komerční objekt – cena od 10.000,- Kč

(Ceny jsou základní a mohou se lišit dle složitosti a příslušenství nemovitostí, cena bude pro každou zakázku předem individuálně stanovena.)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Termín místního šetření

Vždy do 1 týdne od potvrzení objednávky.

Termín vyhotovení

Do 2 týdnů od místního šetření (termíny se mohou lišit v závislosti na aktuálním vytížení a náročnosti objednávaného odhadu/posudku)

Cena za odhad vyhotovení znaleckého posudku nemovitosti

Rodinný dům – cena od 9.000,- Kč

Bytová jednotka – cena od 8.000,- Kč

Nezastavěný pozemek – cena od 7.000,- Kč

Komerční objekt – cena od 15.000,- Kč

(Ceny jsou základní a mohou se lišit dle složitosti a příslušenství nemovitostí, cena bude pro každou zakázku předem individuálně stanovena.)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Technický dozor investora

Nabízím provádění technického dozoru investora

Region působení: Praha-východ a okolí

Cena za služby TDI

Paušální sazba za zakázku: 5000,- Kč

Každá domluvená obhlídka staveniště vč. zápisu do stavebního deníku (min. 2x měsíčně): 1500,- Kč

(cena se může lišit dle individuální složitosti stavby a dojezdové vzdálenosti)

Kontakt

Ing. Bouzek Ondřej

Na Ladech 224
Mukařov

Mobil: 777 139 686
E-mail: levneodhady@email.cz
IČO: 71583785
Datová schránka: cv7t8q7

Vytvořeno WebyOdHonzy  © 2022